το ΕΡΓΟ

Το Ευρωπαϊκό Έργο «NICHE– Χτίζοντας καινοτόμες αλυσίδες αξίας τροφίμων – Building innovative food value chains in regions» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σχεδιάστηκε με άξονα τα κοινά σημεία και τις υπάρχουσες δυνατότητες καινοτομίας των περιοχών που συμμετέχουν στο Έργο, σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων.

Οι βασικοί παράγοντες που αποτέλεσαν μοχλό για τη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων στο Έργο είναι:

  1. Η σημασία του τομέα των τροφίμων στην κοινωνικο-οικονομική τους περιφερειακή ανάπτυξη.
  2. Η βούληση για βελτίωση του σημερινού επιπέδου έρευνας και καινοτομίας στο διατροφικό τομέα ως ένα μέσο για να δώσουν απάντηση στην τρέχουσα ζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό του διατροφικού τομέα όπως αυτό ήδη αναγνωρίζεται και αντικατοπτρίζεται στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.
  3. Η διάθεση για εκμάθηση και ανταλλαγή εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες.
  4. Η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του διατροφικού τομέα, με βάση την ενίσχυση της υφιστάμενης δυνατότητας έρευνας και καινοτομίας σε αυτές τις περιοχές.

Το έργο επιδιώκει να οδηγήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων να υιοθετήσουν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ως απάντηση στην υφιστάμενη ζήτηση.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Περιφέρειας Ρουμανίας
(Συντονιστής Εταίρος)
ΕΛΛΑΔΑ – Περιφέρεια Κρήτης
ΙΡΛΑΝΔΙΑ – Συμβούλιο Κομητείας Donegal
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – Περιφερειακό Συμβούλιο South Ostrobothnia
ΕΣΘΟΝΙΑ – Επιστημονικό Πάρκο του Tartu
ΠΟΛΩΝΙΑ – Επαρχία Kujawsko – Pomorskie
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) – Συμβούλιο Περιοχών Derry και Strabane

Ο κάθε εταίρος του Έργου εκπόνησε ένα Σχέδιο Δράσης για τη μεταφορά στην περιοχή του μιας ή και περισσότερων καλών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της διατροφής.

Στο Έργο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης στο σύνολό της και η υλοποίησή του γίνεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NICHE μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.